Vi förtjänar vår karma

Okunnighet är ingen tillfällighet. När vi läser nyheterna om det gräsliga som sker på olika nivåer i världen, är detta ett skeende på grund av våra tidigare handlingar. Människan är arkitekten bakom hennes egen värld. Det dåliga politiska läget som jag tycker illa om nu, förtjänade jag. Inte klaga över världens situation ! Använd efter bästa förmåga de omständigheter som uppstår, försök se i dem nåden från den Absoluta Personen.

De avvikelser som sker från denna Guds nåd är en produkt av hur jag agerar, det är ingen annan som ska klandras. Det finns inga “dom” som är skyldiga. Inte bara är detta sant, men från en annan vinkel kan du också se hur Herrens nåd är alltid närvarande överallt, ivrig att hjälpa just mig ! Kan du se det ? Även svåra situationer utifrån min erfarenhet, kan verka som medicin mitt i en olycklig omständighet. I själva verket är karmiska läkemedlet nödvändiga för min sjukdom — världslighet.

Medicin för min dårskap är nåden som ges av Herren. Han är överallt, med sin varsamma hand, som sträcks ut för oss att skydda oss i de mest farliga situationer. Med denna inställning har vi nyckeln, ja lösningen på ogynnsamma omständigheter och vägen till tjänande kärlek.

Herren är inte hämndlysten, vill inte tänka på att straffa oss. Straffet kommer karmiskt bara för att lära oss något. Bestraffning är en karmisk sanning, men den kommer från en trogen lag, syndens lag, för att lära oss igen och igen, för att förbättra oss själva, för att hjälpa oss. Vi måste ta hänsyn till alla de faror på detta sätt.

Inför dig själv, inte för andra, kommer du att finna sann fred. “Frid vare med er !” säger den gudomliga avataren Yeshua när han träder in hos sina elever efter uppståndelsen. Det är påskens budskap: frid och uppståndelse. Försök aldrig att njuta frukterna av dina handlingar, det ger ofrid. Detta är nyckeln till frälsningsrikt liv; därifrån kommer att flöda lycka. Du kommer att upptäcka att din Vän är oändlig godhet och frid.

Allt är en del av den ursprungliga godheten. Därför låter sig Gud manifesteras i allt. Vi får inte förneka denna allnärvaro. Vi tar hänsyn endast till Gud, varför är vi annars här?  Vår individualitet och existens är verkliga gåvor från Gud. Därför måste båda parter ha sitt erkännande. Harmonin mellan dem är den verkliga sanningen.

Där polaritet finns, finns också enighet och harmoni, det är det viktiga. Obalansen som gynnar endast den ena sidan är inte hälsosam. En bra justering är nödvändig. Som den kristna shakerkommuniteten säger: ordning och kärlek till Gud sammanfaller hos de troende. Missuppfattning betyder oordning. Personliga och regionala intressen kolliderar med varandra liksom med det Absoluta. Denna förståelse ger sann harmoni, den Pax vobiscum som Yeshua önskade.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s