Den transcendentala Personen

När du tjänar endast Gud blir dina innehåll, vilka de än kan vara, helt ointressanta. Du är utanför tiden i den mån du tjänar den Transcendentala Personen och inte din egen tidliga person. Det är så enkelt. Dina erfarenheter och innehåll i medvetandet innebär inget tjänande av Herren. Eller hur? Vart leder dina tankar och känslor? Endast tillbaka till dig själv, ditt liv i tiden och dina omständigheter. När Maria sitter vid Jesu fötter lämnar hos tiden bakom sig. Marta, den irriterade systern är kvar i tiden. Där ser du skillnaden tydligt.

Detta gäller också dina religiösa innehåll. Allt du reflekterar om Gud, alla dina teologiska intressen, allt prat du har i hjärnan om Gud – innehåll, innehåll, innehåll….varför skulle detta ha med äkta tjänande kärlek till den Högste att göra?Image

När du går in i Tjänandet av Den Hösta Personen – den verkliga kyrkan så att säga – lämnar du alla tidsliga affärer bakom dig. Du är inte intressant utan endast Herren är det älskade som du ägnar hela din uppmärksamhet och kärlek. Det är underbart att vara i denna tjänande kärlek, denna hängivenhet – men det berör inte din tidsliga figur, ditt dödliga öde. Och tur är det. Vem vill gå in till Herrens fest i skitiga kläder?

Bönen kan bara vara detta inre äkta tjänande av den gudomliga Personen. Och det blir tyst i denna bön – inget av ditt eget tjatter eller rabblande eller repeterande av ord hörs längre eftersom din blick är på Honom. Din hängivenhet är ordlös och ljudlös eftersom alla ord och ljud är små fenomen i tiden. Den transcendentala Personen hör endast din ordlösa kärlek, den hängivenhet som är för stor för orden, för enkel för repetitiva ordflöden. Visst kan vi utbrista titt som tätt i ord som “Lovad vare du Herre Jesus Kristus, Du är uppstånden !” eller “Ja sannerligen är Du uppstånden!” men då vänder vi oss liksom till världen och säger detta. När vi är direkt inför Hans lysande ansikte duger inga ord alls, vi bara förlorar oss i kärlek. Så ska det vara i tjänandets heliga verksamhet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s