Bönens verkningar

Att säga Guds namn en stund morgon och kväll har en renande verkan på sinnet. Det är en renhet som vi inte kan åstadkomma på annat sätt, för den kommer från Kristus, inte vår egen förmåga att vara uppmärksamma eller att säga bönens ord, eller vår uthållighet i denna bön.

Beroende på vår vardag kan vi ägna olika långa stunder åt bönen. Själv försöker jag hålla mig nära bhakti-traditionen där man går runt radbandet sexton gånger med 54 kulor, det blir 32 gånger med 54 kulor som i den normala rosenkransen. Ibland delar jag upp i en morgonbön med sexton gånger och en aftonbön med sexton gånger. Om jag inte delar upp blir det ändå en aftonbön med lite olika antal rundgångar på radbandet.

För många verkar detta intensivt, men att vara i bedjandet är samtidigt renande och livgivande, så istället för att vara trötta av sägandet, saknar man det när det är över ! Det är som ett ljus sprider sig i kroppen när vi är i namnets sägande eller sjungande.

Naturligtvis kan dagens sysslor avbryta, telefonen kan ringa, någon knackar på dörren, en gryta kokar på spisen. Men strax är vi tillbaka i meditationen.

Det är bra att växla mellan sång och sägande där läpparna rör sig och tyst sägande. Om vi alltid sjunger händer det att den pratiga vänsterhjärnan börjar en egen verksamhet medan sången pågår. Växling emellan håller oss vaknare.

På radbandet finns en ensam kula mellan de fem dekaderna med tio kulor. Medan vi på dekadernas kulor använder latinets gamla Jesus-bön “Domine Iesu Christe miserere !” använder vi på den enda kulan tillägget till Pater Noster, “quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula”. När ett varv är slut ber vi något valfritt, jag säger en judisk bön ur Sidor “Lovad vare du Evige, världsalltets Herren, som in din godhet välsignar våra liv på så många sätt !” Även denna fras sjunger jag normalt.

Den kristna bönetraditionen är så mångfaldig och rik att ingen bör sakna en böneform som passar. Att just använda rosenkransen och gå runt den 32 gånger hjälper oss till den rening och fördjupning som den vakna aktiva bönen ger. Utan den är det svårt, om inte omöjligt, att förstå den tjänande kärleken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s