Tre stadier

De som läser bibeln och kommer till tro går genom tre stadier. Först ett barnstadium där tron och religionen är något man minns och tänker på, en social och historisk ordning med etiska krav och förbund med lojalitet. Där befinner sig många kristna och andra religiösa. Många judiska messianister är i detta stadium, där Toran är det viktiga och många buddhister befinner sig där med de många reglerna att följa och riter att utföra. Katolska medianät som EWTN befinner sig klart i detta stadie – generellt sett.

Andra stadiet är som ungdomen, ifrågasättande, tvivlande, undersökande. Där befinner sig kristna som testar sin tro och pröva förhållningssätt och är öppna för  diskussioner och samtal där förnuftet spelar stor roll. Påvar som Johannes Paulus och Benedikt XVI framhåller vikten av detta sätt att vara religiös på. Filosofi och psykologi är också väsentliga områden för detta stadium, förutom teologi.

Det tredje stadiet är mer att omedelbart känna Guds närvaro i kropp och själ och ande. I små ting, i det dagliga tysta livet, utan ord och utan yttre tecken, finns nu Gud som mednärvaro, som här-heten och nu-heten.  Tron känns snarare än förstås, erfars snarare än tänks, det är hängiven inre aktivitet snarare än fakta eller kunnande, det är hjärtats kärlek inriktad på den Högste mer än analys eller lojalitet till Gud.

Mellan dessa tre stadier kan finnas konflikt. Människor i det första stadiet saknar ofta förståelse för de troende i det tredje stadiet. Det är lätt att fördöma och göra analyser som utesluter andra när man är i det första stadiet. I det andra är de troende mer öppna men fortfarande kan det vara svårt att inte döma de som är i det första. De kristna i det tredje kommer oftast inte i konflikt med några andra, det finns inte intresse för det. Den heliga närvaron syns i allt som sker så det finns inte behovet av att särskilja och avskilja några andra. Däremot marginaliseras de av de andra två, eller tolereras som tysta vittnen i ödmjuka omständigheter.

Men trots att det blir tre läger så behöver vi alla varandra. Katolska kyrkan har i alla tider rymt alla tre stadierna inom kyrkan, det är därför den är så stor, den rymmer alla. De stora kyrkolärarna är nästan alltid i det tredje stadiet men det stora flertalet lekmän i de två första. Alla söker mognaden i Gud men det man tror i det första stadiet om den mognaden stämmer inte alls när Gud börjar bli närvarande på många nya sätt. Snarare blir det en sorts falskt förhärligande av det tredje stadiet, något som syns i alla tokiga helgonlegender.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s