Insikter

Ditt liv på jorden sker i din kropp. Vad du än gör eller tänker, vilket liv du än lever, så sker det i din kropp här. Eller hur?

Denna kropp är som dina kläder. Du identifierar dig lite grann med kläderna, tar hand om dem, tvättar dem, lagar dem, kanske gillar dem och visar upp dem.

Men du är inte dessa kläder, du bara bär dem ett tag. Detta är den första av några praktiska och andliga insikter:

1 du är inte kroppen

Pröva att leva med den insikten, det perspektivet. Du kommer att märka en del saker. En viss enkelhet och ordning kommer, dina kroppsliga begär lugnar sig. Du blir mindre intresserad av dem.

Nästa insikt handlar om vad du verkligen är. När kroppen får vara kläder du tillfälligt bär det här livet kan du vända dig till din verkliga identitet. Den är tjänande kärlek till Herren, alltså ett väsen som älskar Herren och vill tjäna honom. Du behöver inte skapa eller forcera fram denna kärlek för du är redan till ditt sanna väsen denna kärlek och vilja till tjänande.

2 du är tjänande kärlek

För många av er är denna andra insikt svårare än den första. Du måste gå på vad du känner, snarare än din uppfattning om Gud eller din syn på människan. Du känner kanske längtan efter att tjäna det stora, det sköna, det sanna. De flesta känner det.

Bibeln och många andra så kallade heliga skrifter säger att detta är en sann känsla som ger en möjlighet till ett mer filosofiskt liv, ett mer poetiskt liv. Namnet “Herren” är helt enkelt denna skönhet, sanning och goda väg. När Paulus brev talar om Kristus så är det denna Herre det handlar om.

Hur ska jag göra denna insikt enkel för er? Jag vill inte bevisa något eller övertyga er om något, bara hänvisa till det du redan känner. När du prövat leva med din kropp som endast kläder märker du snart att du själv, ditt verkliga själv, vill finna en aktivitet. Denna aktivitet är just den tjänande kärleken.

Du kan använda den tjänande kärleken i vardagen förstås, det kanske du redan gör. Hjälpa andra, göra nytta, lyfta stämningen bland andra och så. Men tjänande kärlek riktar sig egentligen till Herren. Du ser så att säga in i Hans ansikte så ofta du kan. Han är universums Herre och du tittar in i ett starkt ljus, kärlekens ljus.

Detta blir personligt. Du måste göra det på ditt sätt. Men de två insikterna hjälper dig, du är inte en kropp, du är tjänande kärlek.

Den tredje insikten handlar mer om vad du ser och hör på jorden, vår planet, vår värld. Det kan se ut som en pessimistisk insikt, eller en pessimistisk åsikt. Men det är endast en realism som inte väjer för hur det är. Om du ser på världen och människors liv så ser du mest konflikter och lidanden, både i stort och i smått. Krig och brutala handlingar är vardag, hat och oenighet är givna förutsättningar. Vi undviker ofta att inse detta, men det är den faktiska sanningen.

3 konflikt och krig är det normala i stort och i smått

Du behöver inte förklara varför. Du behöver inte heller ändra på det. När du ser att du inte är kroppen, så ser du också hur konflikter uppstår: när någon tror att han eller hon är kroppen. Kroppen, gruppen, rasen, landet, korporationen osv. är alla kroppen i grunden. Lidelser och konflikter är direkta konsekvenser av identifikation med kroppen.

Den tredje insikten är viktig för din tjänande kärlek. Dels behöver du inte förfäras. Livet på jorden är i hög grad brutalt och ont, men det är endast kroppar. Därför stör det inte alls harmonin i den tjänande kärleken. Dels kan du tjäna Herren med full energi när du inte störs av krig, mördande, hat och förvirring i din omgivning eller via teve och radio och internet.

Detta kan vara svårt att förstå. Många av er tror att livet på jorden ska förbättras och att religioner är vägar till att minska krig och elände, rätta till orättvisor och hjälpa de som har det svårt. Många tror att Bibeln handlar om detta. Men den första insikten säger dig att ingenting blir bättre, vad än vi gör. Mer vapen produceras än någonsin förr. Vår etik och moral verkar ibland ha förbättrats men ofta ser vi motsatsen. En global trafficking med barn för sexuella tjänster är till exempel utan motstycken i historien. Vi är nog inte så mycket godare.

Nu kan vi väl tycka att allt borde bli bättre om vi utövar tjänande kärlek till Herren. Icke-våld är det som följer av denna insikt. Men denna kärlek tar oss trots allt bort från det kroppsliga och förbättrar inte nödvändigtvis det kroppsliga. Livet på jorden är inte det viktiga längre. Det är tjänandet av Herren i kärlek som är det enda viktiga. Denna känsla kommer så småningom när vi lever med den första och andra insikten.

Det finns en tysk filosof, Hegel, som har den tredje insikten tydligt. Vi kan lära oss av honom. Han ser konflikt och krig och lidande som integrerade delar i det kroppsliga livet på jorden. Vi behöver inte förhärliga kriget, som många gjort. Tvärtom är det tragiskt. Vi behöver inte uppmuntra konflikten som verktyg i det sociala eller politiska livet. Men det är faktiskt sammanvuxet med människor som tror att de är kroppen. Och det är processer som kommer att fortsätta ända till varje levande människa inte längre tror att de är en kropp. Detta behöver dock aldrig inträffa i historien.

För oss är målet inte en fridfull jordisk och kroppslig existens. Sjukdomar och  smärtor hör också till kroppens liv, liksom för tidig och fruktansvärd död. Slumpmässiga hemska olyckor sker varje dag för människor. Målet är att vara oss själva, det verkliga väsendet av tjänande kärlek. Det är också historiens mening, vilket är den fjärde insikten.

4  historiens mening är alltid tjänande kärlek till Herren

När du lever efter de fyra insikterna är det för att lämna jordelivet och kroppen bakom dig, redan nu. Du har inget förflutet längre och ingen framtid, bara ett tjänande kärleksnu, där huvudpersonen är Herren och inte du eller någon annan människa med kropp. Det är väldigt passande att tänka sig hängivna andeväsen som lämnat sina kroppars existens och lever som rena andar inför Herren, som i en kärleksmåltid. Det är egentligen meningen med eukaristin, måltiden med Jesus den Smorde.

Ur världens synpunkt blir du en kontemplativ människa, en som är inriktad på tjänande kärlek till Herren. Endast temporärt och episodiskt fokuserar du på jordiska bekymmer. Men i själva verket är dina världsliga handlingar lättsammare än förr. Du bär inte på kroppen som om den vore du. Det kroppsliga och världsliga finns men är inte du själv. Du tjänar Herren i kärlek och insikt.

5  i tjänande kärlek lever du i världen men inte av den, den är inte ditt hem

Det kan vara svårt att acceptera tjänandet av Herren som ditt verkliga hem, inte jorden och marken och städerna och ditt hus eller lägenhet. Men det är lätt när du prövar att inte vara kroppen utan vara kärleken till Herren. Det är inte lätt att försöka både vara kroppen och samtidigt inte känna sig som hemma på den kroppsliga jorden. Det blir självmotsägande.

I denna värld som just nu sker är allting egentligen gudomlig energi. Tjänandet av Herren i gudskärlek är den högsta energin men egentligen är all energi densamma. Om du tänker på Herren blir det en viss andlig och kroppslig hantering av energi. Om du tänker på livets elände och hemskheter är det en annan energi du hanterar.

Detta gör att allting du gör och vill och upplever är just hantering av energi. Hanteringen sker i en kropp sålänge den kroppen andas och lever, därefter sker hanteringen av energi på andra plan. Kropp är bara en form av energi. Det kommer andra för din ande längre fram. Men just nu är det via kroppen som den andliga energin hanteras.

6 allting som händer är andlig kroppslig energi som du hanterar

Du kan bli medveten om detta hanterande av energi, det kallar vi upplyst tillstånd. Då vet du att inget förflutet finns, ingen framtid, endast nuets hanteringen av det som är energin här nu i kroppen. Andra människor visar sig vara del av denna energi. Det finns ingen gräns där du slutar, eller kroppen slutar, och andra kroppar eller föremål eller ämnen eller ljusfenomen tar vid. Du kan inte dra gränser för allt ingår i samma energi.

När du talar med någon flyter gränserna för energihändelserna hela tiden, du tar liksom in den andre i din energi när du hör rösten eller ser kroppen. Det vi felaktigt kallar olika sinnen är bara olika gestalter i den gudomliga energin. Vare sig du är ursinnig på den andra människan eller känner sexuell lust till henne, är det samma energi med olika gestalter, olika karaktärer eller former, olika smaker. Kroppsligt och andligt hanteras dessa energier, vilka de än är. Det går inte att skilja kropp och ande åt eftersom den gudomliga energin gestaltar sig på alla sätt som händelser i universum äger rum.

När vi talar och tänker är det energi vi hanterar även där. En mental händelse är inte något annat än en energihändelse som du antingen kan vara medveten om som energi eller tro är något främmande, något utifrån, någon påverkan som du reagerar på. Det är upplyst att se energin som den är just nu, det är ignorans att skilja på saker så att verkligheten blir främmande. Frihet och kärlek finns när vi upplyst ser hur alla energier gestaltar sig, vare sig vi uppfattar dem som lycka eller olycka.

När vi är vakna för att alla händelser är andliga kroppsliga energier och växlande gestalter, är det inte svårt att förstå hur vi ska älska alla levande varelser – de är ju ingenting annat än händelser i oss själva, energier i oss själva. Älska din nästa såsom dig själv ! Betydelsen av detta omöjliga etiska bud blir nu helt självklart och glädjande. Även andra tankar om att vara ett med allt, känna helheten och enheten i allt, blir fullt möjliga och självklara. Olyckor och lidanden blir inte färre för det, men vinkeln blir en annan. Vi kan välja den tjänande kärleken i nästan alla situationer.

Vi kan se hur vi alltid är i denna energihantering, vilken gestalt den än har. De gamla synderna är alla sådana gestalter, all svartsjuka eller avundsjuka är en sådan energi som vi hanterar. Allt hat och all kärlek är sådan energigestalt. Öppenhet och frihet är den energi som slappnar av alla de andra. Vi släpper alla innehåll, mentala och känslomässiga. En stor öppen energi fyller oss och blir bakgrund för allt vi gör. Men vi förblir i detta enda här och nu för hantering av energi, ung eller gammal, frisk eller sjuk.

7  vi är alltid i detta rum av energi och hantering

När kroppen dör fortsätter vi hantera energins former på de andliga planen. Kroppen är en energinivå som ges upp när den dör. Men de starkaste energierna är inte kroppsliga så vårt liv fortsätter med andra och starkare former, fast de är finare när de inte har en organisk kropp kopplad till sig. Ibland talar traditionerna om grovkroppslig och finkroppslig energi, ibland om andliga energier på olika nivåer. Men vi är alltid en ande mitt i ett enda rum för hantering av energins olika former och skiftande gestalter. Det är likt musik, det rör sig hela tiden men är alltid i samma rum för hantering och erfarenhet.

När vi väljer energier väljer vi “perspektiv” säger vi, eller attityd till det vi gör. Men det är energier vi väljer. Alla val blir val av interagerande energier som vi vill hantera. Det enklaste är andra personer – vi vill vara i samma rum som vissa på grund av den energi i oss som uppstår. Energihanterandet uttrycker sig i ord och när vi säger saker skapar vi energier likaså.

När vi märker att vi väljer en energi som plågar oss – till exempel avundsjuka – hjälper ofta inga logiska argument eller yttre påverkan. Det som hjälper är den frihet du får genom insikten om vad det är som händer. Det är energier som du inte behöver ha men som dykt upp i dig. Du får nu friheten att välja andra energier, helst den tjänande kärleken till Herren. Just att du ser att det inte är något annat än val av materiella andliga energier skapar ett rum av frihet att välja något annat. Det upplysta livet är att kunna välja fritt, inte att inte drabbas av alla sorters smärtsamma energier. Tvärom behövs dessa för att utöva den upplysta friheten. Man kan säga att fängelset behövs för befrielsens skull. Men även friheten är endast en gestalt av energi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s