Den privata tjänsten

Många vill gärna att vi ska kunna tala allmänt om tjänandet av den Älskade – men egentligen går inte det. Det är så privat och personligt. Att älska Någon blir lokalt och provinsiellt – inte alls universellt och allmängiltigt.

Rastlösa människor vill gärna att det blir någon ordnad form på tjänandet, att allmänna regler sätts upp för gudstjänsten, att det finns en gudstjänstordning. Lidelsfulla människor behöver också fasta regler och gränser för att livet ska höjas i kvalitet. Men när vi vänder oss till Honom som vi endast kan älska och i största hemlighet tjäna, då blir allting mer privat och lokalt.

När vi ändå talar så här om det kristna tjänandet får det en sorts allmän karaktär, vi använder språket för att ge en illusion om universalitet. Samtidigt måste vi dock vara medvetna om att begäret efter universalitet ibland hindrar vårt verkliga kärleksförhållande. Endast detta hemliga förhållande som skapar lycka inom oss varje gång vi tänker på det, kan fungera som hjärta i tjänandet.

Gud kan med tystnad vänta in din privata relation. Det kan ta tid för oss att tänka allmänt och universellt tills vi tröttnar och vänder oss åter till Herren själv, såsom han framträder i den väldigt personliga och privata sfären. Men vi får tänka oss vissa realistiska villkor: vi föds ensamma och vi dör ensamma. Endast Gud är med oss. Den uppmärksamhet som människor kan ge oss är alltid bristfällig, värdefull men bristfällig. Det är Gud som alltid älskar oss och det sker ytterst privat.

Vi kan veta att det förhåller sig så här genom att iaktta den lycka som sprider sig i kroppen när vi vänder oss till Honom i tyst och hemlig kärlek. Våra kroppsliga organ blir befriade från ett tryck, en tyngd, som alltid finns där när vi inte direkt tjänar den Älskade. Vi erfar tydligt skillnaden. I ena fallet bär vi kroppen, i andra lyfts den upp. I ena fallet har vi en blandning av ljus och mörker i sinnet, i andra dominerar ljuset.

Religion är inte en privatsak, men vårt hemliga möte med Gud förblir alltid intimt och personligt. Det leende som sprider sig inom oss och kanske även i ansiktet, visar oss hur nära detta möte befinner sig. Vår tjänst är denna glädje.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s