Konsten att falla

Herren Jesus älskar de som faller och reser sig upp igen och ropar på Honom. Det är egentligen i detta fallande och resande sig upp som kärleken till Honom ärligast och mest kompromisslöst uttrycks.

En människa som domineras av lidelser men ändå upptäcker Gud och vill vara i hans tjänst, kommer naturligtvis att falla ner i världslighet gång på gång. Om det var en annan herre han tjänade, t ex en prestationsinriktad andlighet, skulle förtvivlan ganska snart förstöra en sådan person. I alla fall skulle en sekulär eller ateistisk livsstil vara klart att föredra, där det inte är något problem med att tillfredsställa begäre och lidelser.

Men just i det envisa återtagandet av tjänst hos Herren, viljan att ropa Hans namn och helt enkelt vara i Hans närhet med Skriften eller bönen eller tystaden, just i denna envishet befinner vi oss på den tredje nivån. Vi ser detta klart när vi utvärderar en dag eller ett år av vårt liv: ångrar jag alla fall ner i världslighet? Ja. Herre, jag är ledsen för alla mina synder. Men Du kan förlåta och utplåna dem. Jag tackar dig för detta Herre!

Vår tids moralbegrepp, som ofta handlar om sexuell moral, är en relativt modern uppfinning. Bibelns syn är mer realistiskt: världsligt tänkande generellt sett är synden. Att inte vara inför Herren är synden. Att glömma Herren för någon annan syssla är synden. Inte en särskild handling i sig. Senare tiders biktkonventioner har tyvärr lurat många till att handlingsspecifiera synd. Men Herren Jesus ser på hela dig: glömmer du Frälsaren? Glömmer du Messias? Glömmer du Herrens Lag?

Tjänandet bli konsten att falla. När åren går av fall och resning, fall och resning, ökar din insikt i hur stor Hans kärlek är. Han är den som älskat dig sedan du föddes och tills du dör och sedan i evigheters evighet om Han vill.

Blogged with the Flock Browser

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s