Var inte rädda !


En hängiven som tjänar Herren vänder sig spontant till det majestät som är Hans. Det betyder att den hängivne är medveten om den makt och det inflytande Herren har över alla händelser i universum. Rädsla och oro har svårt att ta plats i oss när vi är hängivna på det sättet. Men om vi är rädda om våra njutningar och vill förbättra våra liv hela tiden, finns det mycket att oroa sig för och vår rädsla kan lätt dominera oss.

Herren Jesus demonstrerade ibland detta samband mellan rädsla och Herrens makt och ära (t. ex. Matt 8:26). Han säger att vi blir rädda av den klentrogenhet vi har. Om vi lever på den första nivån där våra lidelser styr oss mesta tiden, uppstår rädsla mycket snabbt. När våra käraste begär hotas blir vi oroliga och rädda. Om vi lever det aktiva livet med strävan efter framgång, tenderar vi ofta oroa oss för att vårt arbete inte lyckas, att vi inte når den efterlängtade framgången. Men när vi inser hur mäktig Herren är, hur stor kraft Han demonstrerar för dem som såg honom, tenderar vår rädsla försvinna. Vi har inte tryckt ner den eller lurat den. Vi vill istället tjäna Herren och vi är imponerade av Hans natur, hans gudomliga Person.

Johannes Paulus II hade just orden “Var inte rädda!” som huvudbudskap åt unga katoliker, särskilt när han var svårt sjuk och döende. Många trodde att han menade att vi inte ska skämmas som kristna eller blygas för vår tro. Men Herren har själv talat om detta många gånger. Hans makt och vårt tjänande är mycket starkare krafter än oron och rädslan. På första och andra nivån för personligt medvetande är rädsla och oro ständiga följeslagare. Det är svårt för gudskärlek att tränga genom personer som lever så. Sådana människor har svårt att förstå Herren Jesus. De undrar förvånade, kanske chockade, berättar Bibeln, vad Han är för något. Men de tar inte emot insikten, trots att de är ögonvittnen. De förstår inte majestätet hos Herren. Istället väcks deras skepticism och till och med avsky. Det är likadant i vår tid.

Varför leva heligt?

Bibeln visar oss en annan livsordning än den vanliga i världen. I början kan det verka konstigt. Varför går det inte lika bra att bara leva som de flesta lever i världen? Om man sköter sig och är en hygglig människa borde väl allting fungerar bra?

Det finns många författare och filosofer som försöker visa att det är lika bra att leva som man vill i världen, bara men inte skadar andra och bara man håller sig inom lagarnas ram. Men Bibeln säger att det där inte är sant. Det är ganska lång tid som Bibeln sagt det, de äldsta skrifterna är från minst 500 f. Kr. och den muntliga traditionen är ännu äldre. Långt tillbaka har man sagt att det inte är sant att det fungerar bra att leva som vanligt i världen.

Det kan vara viktigt att undersöka detta påstående. Man ska inte ta till sig en tro bara så där på en höft eller för att en kompis är troende. Bibeln säger att du måste vara klok och söka visdom och göra bra beslut, inte bara börja tro på något som verkar trevligt. Så varför säger Bibeln och alla de som levt efter den att det inte fungerar med vanligt världsligt liv?

Först ber Bibeln oss tänka efter. Vanligt liv är ofta trivialt. Och under detta ligger både rädsla och besvikelse. Om man frågar ett stort antal människor om hur de trivs med livet, visar det sig för det mesta att livet saknar mening. Bibeln ber oss tänka efter om det  är rätt att leva så.

Det kan vara svårt att acceptera ett sådant påstående. Varför har Bibeln rätt att säga vad som är rätt liv och orätt liv. Men här pekar Bibeln på dina egna erfarenheter. Om du är en person som lever på första nivån, efter begären och lidelserna, så vet nästan alla som lever där, att livet inte ger tillfredsställelse utan mestadels olycka. Människor på den andra nivå, den ambitiösa, har ibland svårare att se sin egen olycka eftersom de sträva framåt mot något bättre. Men när sjukdom eller stressreaktioner kommer brukar många inse att det var ett felaktigt liv.

Så Bibeln ber dig tänka efter vad som är rätt liv och felaktigt liv. Det verkar som en ren förståndsfråga. Men nästan alla personer känner att de lever orätt och att det där riktiga livet och  det lyckliga livet bara inte finns. Så man resignerar och säger: Bättre än så här blir det nog inte. Man kan säga att det är feghetens synd men Herrens lagar fungerar så. Bara när vi medvetet förstår och vänder oss till Herren visar han det andra livet.

När en person blir hängiven och går i Herrens tjänst tar hon eller han helt enkelt steget ut i solskenet. När vi lever lite felaktigt så är det som vi är i skuggan, vi framlever våra dagar på skuggsidan av livet. Nu kliver personen ut i solen och känner nästan direkt värmen från den. Det blir en behaglig känsla och den liksom förnyar sig från dag till dag. Bibeln säger att den ära som tillkommer Gud i höjden tillkommer också alla personer som väljer att leva i solens värme och ljus. Det är ingen ära och berömmelse i världen som menas utan en objektiv värdighet inför Herren.

Bibeln säger också att kärleken i det vanliga livet hela tiden påminner om något annat, en större kärlek. Varje mamma vet att hon liksom inte kan älska sina barn tillräckligt. På den rastlösa nivån av personligt medvetande blir detta ganska likt  skadliga stressreaktioner. Modern vet inte hur mycket hon ska bry sig och ofta gör hon alldeles för mycket, hon överarbetar kärleken till barnen. En person som inser att Herren är själva kärleken får en vila och ro i sin egen kärlek. Genom att vända sig till den Absoluta Personen, kan kärleken få vara hur stor som helst, det går inte att överarbeta den längre. Han älskar lika mycket tillbaka på sitt sätt och tar med dig på vägar du inte alltid förstår.

Så vi bör välja den tjänande kärleken därför att Herren själv är sådan. I Leviticus 11:44 säger Bibeln just detta, att vi ska vara heliga därför att världarnas Herre själv är det. Herrens Jesus första biskop och påve Petrus säger detsamma i sitt första brev. En person på första nivån kan inte se eller begripa något av detta, lidelserna är för starka. En person på den ambitiösa nivån kan nå en viss förståelse av en övernaturlig erfarenhet av stor och gudomlig kärlek men har ofta mycket svårt att överge sina amibitoner i världen och själv bli hängiven. Många präster och religiösa aktivister är sådana personer. De håller sig gärna nära hängivna och går ofta i mässan för att få del av den större glädjen. Omedvetet får de ta del av nåden  från Herren själv. En dag kliver de kanske ut i ljuset.

Själens förgörelse

En person som lever på den ambitiösa nivån vill gärna ta emot beröm. Ofta kan man se på berömda personer att de hungrar efter mycket mer beröm än de hittills fått. Men även vanliga människor som inte nått någon berömmelse vill gärna ha beröm för sina insatser på något område och de berömmer ofta andra. Så lever många människor i världen. Ägodelar och kunskap och framgång är den livsordning de följer.

Bibeln säger att detta oförståndigt och dåraktigt, att det kränker det viktigaste hos oss och förstör själen. För att se det så måste vi också se varför framgång och ambition är felaktigt för oss. Därför måste man be en person som lever på nivån för strävande och ambition att stanna upp en stund och tänka efter hur det är ställt därinne i själen. Ofta kan andra närstående människor, hans fru, eller barnen, säga hur det egentligen står till. De kan berätta att den framgångsrika personen gråter om nätterna, ofta är rädd och orolig och har perioder av djup förtvivlan. Trots att så mycket är bra, det finns pengar och bra materiell standard, och trots att alla berömmer en sådan person, är det inte bra i livet. Bibeln säger att detta är dödens väg och att själen förgörs med en sådan livsordning.

Bibeln visar att det finns en viss logik här. Om en person beter sig som om hans pengar och hans berömmelse följer med honom i graven, så beror det ofta på att han eller hon faktiskt tror det. På ett teoretiskt sätt vet de att döden avslutar all framgång och all rikedom. Men på ett praktiskt sätt vet de inte alls att det är så. Därför skadar de själva sin egentliga identitet och de förgör sin själv, som Bibeln säger (se t. ex. psalm 49). Om du säger till en sådan person att det verkar gå fel alltihop, så bemöts du i regel med stark irritation eller kanske till och med vrede. Många familjer har strandat och krossats på detta vis. Det beror på att personen inte förstår vad du säger. Det är nästan omöjligt att se vad som skulle vara fel på ambition och framgång. Först när en stor besvikelse drabbar en sådan person, kan en förändring ske. Om en svår sjukdom drabbar händer det också att personer på andra nivån får möjlighet till ett annat perspektiv.

Herren säger i Bibeln att en människas liv är menat att uppnå frihet och kärlek i Gud. Det verkliga målet är evigheten och livet är en utbildning i frihet och kärlek. På den tredje nivån av personligt medvetande vänder sig en människa medvetet till Herren och nästan genast släpper ambitionen till framgång och berömmelse sin tjusning. Istället vinner attraktionen hos Herren. Som Bibeln säger i Johannes evangelium drar denna attraktion ut de hängivna ur världen och till en evig glädje. Ambitiösa och framgångsrika personer längtar som alla andra efter den eviga glädjen, men kan inte förstå hur det går till.  Den tjänande kärleken till Herren skrämmer dem istället.

En sorts framgång är skönhet och talang. Bibeln visar hur farliga dessa företräden blir eftersom de leder till själens förödelse och leder till de dödas rike. För en person som inte attraheras av Herrens skönhet och därför vill tjäna honom, kan inte glädjen fylla livet, trots all skönhet och all framgång. En hängiven person tar vara på talanger för Herrens sak och använder sin skönhet för att tjäna Herren. Men detta skulle bli en förlust för den ambitiöse. Det är först när Herrens skönhet vinner i styrka som verklig glädje börjar bli en daglig erfarenhet.

Funderar du på hund?

Först blir du kanske  lite intresserad av filosofi och religion.  Då pratar du med andra om olika religioner och deras gudar, deras bönesätt och deras kulter och ceremonier. Du kanske funderar på att läsa en kurs i religionskunskap. Man läser några böcker om olika religioner och om vad man tror på. Du jämför de olika religionerna och du tycker att det är intressant. Du lär dig en hel del och kanske blir väldigt duktig på en viss religion.

Det här är som att läsa om olika hundraser och jämföra hundar med varandra. Hela tiden finns ju tanken på att du skulle vilja ha hund. Det är nästan omedvetet den tanken som ligger bakom ditt intresse. Du vet inte riktigt vad du vill eller vilken sorts hund du skulle vilja leva med. Det gäller att tänka efter hur man lever och hur en hund kommer att påverka ens liv. Kan du ta ansvaret? Orkar du med en hund? Men de flesta vet också att det finns möjligheter till stor glädje i relationen till hunden, det blir ju ett liv tillsammans.

Vi kan kalla detta intresse att “gå i hundtankar”. Många människor vet att religionerna finns,  blir intresserade och går på liknande sätt i religionstankar. Många säger då att de är sökare. De vill inte binda sig till någon lära utan söka fritt. Du kanske inser att religionerna är grundläggande för alla samhällen, för både moral och världsbild. Men du vet inte vad du vill bilda en intim relation till. Du vill inte bli uppbunden eller identifiera dig som något särskilt. Du vill inte kallas religiös.

Om du är en av dem så har du tagit det första steget mot en relation till Herren. Många människor tar aldrig detta första steg så du är nog lite ovanlig om du gör det. Bibeln säger att ditt hjärta inte längre är hårt och stumt, det har mjuknat lite. Precis som de som går i hundtankar plötsligt tittar mer intresserat på andras hundar och gärna pratar om hur det är att ha just den rasen, är du nu uppmärksam på nyheter och böcker om olika religioner. Om du träffar en munk som är vänlig kanske du pratar en stund och ställer frågor. Ditt hjärta är inte stumt utan har mjuknat lite, säger Bibeln.

Herren Jesus berättar om en man som sår frön. En del frön hamnar i en liten jordficka som snart torkar ut och växten vissnar. Visserligen var jorden mjuk men det räckte inte till. För många religionsintresserade sökare blir det aldrig mer än så. När man träffar dem några år senare märker man snabbt att hjärtat blivit torrt och stumt. Personen gick i hundtankar men det blev aldrig något.

Steg nummer två är att personen bestämmer sig och skaffar hund. Genast uppstår en relation. Hunden är inte bara en ras utan en individ som har egen vilja och egen läggning. Nu är det inte längre ett teoretiskt intresse utan en direkt och intim relation mellan hunden och människan. Till folk som bara går i hundtankar kan den här personen säga: du vet inte vad det handlar om.

Så långt är det likadant med religionen. I samma stund som du får en relation till Herren, även om den är tvekande och inte direkt kärleksfull, handlar det inte längre om religion. Nu är det ditt eget liv som kopplas till universums och hela tillvarons Person. Till alla religionsintresserade och alla sökare kan du bara säga: ni vet inte vad det handlar om. Det handlar inte om flera religioner med olika gudar utan om en Herre och ditt kärleksfulla tjänande av denna Person.

Man kan säga att en hängiven person inte bryr sig så mycket om religion. De tidiga kristna kring Medelhavet uppfattades ofta som fientliga till samhällets religioner. Ibland kallades de ateister. Det berodde på att de hade en hängiven relation till Herren och inte var så intresserade av samhällets religioner. Det är också därför alla hedniska kultföremål togs bort när de kristnade olika delar av världen. Det var som ett passerat stadium. Så blir det också i den hängivnes eget liv, det blir en person som inte är så överdrivet intresserad av olika åskådningar eller filosofier utan helst talar om Herren och om Bibelns information om Honom.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s