Tjäna Herren

Korkprincipen

Enligt Bibeln fungerar människors medvetanden på olika nivåer. På den första nivån är medvetandet ganska mörkt. Lidelser driver personen till ibland våldsamma handlingar. Personen kanske till och med njuter av våld och slåss gärna. Bibeln säger att begären för krig i lemmarna på en sådan människa. Berusning är också något som känns gott för den här människan. Det är ett medvetande som är förmörkat och personen kanske inte känner sig själv så bra. Det är också svårt att hitta frid och lycka med ett sådan medvetande.

Om vi tänker att var och en av oss är en kork i vatten så har den här korken  väldigt mycket metallskrot i sin kork, så den kommer inte uppåt utan tyngs ner.

På nästa nivå är lidelserna ganska väl under kontroll. Personen vet vad som är nyttig och inte och sköter sig ganska bra i livet. En sån person, säger Bibeln, kan mycket väl ta emot nåd och komma till himlen. Men ofta gör ändå inte människor det utan hindrar frihet och nåd komma in i sitt liv. Det är en rastlös person som söker fördelar i tillvaron, söker sådant som nöjen och njutningar och kanske mer pengar i lönekuvertet, mer saker och bättre levnadsstandard.

Ofta är denna person aktiv och duktig i sitt yrke och tänker på relationer till sina närmaste. Ändå, säger Bibeln, saknas något i deras liv. De goda ting de uppnår varar inte så länge som de skulle önska. Säg den lycka som varar, kan en sådan person uttrycka sig. Och det är sant. Ingen lycka som medvetandet hittar på den här nivån varar särskilt länge. Många av de goda ting personen uppnår hotas också ofta av olika omständigheter och det sker lätt tragiska förluster.

Bibeln skildrar ett möte mellan Herren Jesus och systrarna Märta och Maria. Märta är just en sådan person, rastlöst och aktivistisk men utan förmåga till vila och frid. Hon blir också arg på sin syster Maria som stilla sitter med Herren Jesus. På den här nivån för själens verksamhet som Märta befinner sig, ligger irritation och vrede ganska nära. Även sorg är en vanlig känsla, eftersom så många saker förloras och livet känns orättvist.

På den lägsta nivån tänker personen inte så mycket på förluster eftersom lidelserna håller henne sysselsatt med olika former av tillfredsställelse. Vreden och sorgen kan slå till där också men oftare är själva begären och lidelserna det innehåll som personen uppfattar i sitt medvetande .

På den andra nivån, den som ibland kalla ambitionsdjävulens nivå, eftersom det ligger något ganska djävulsk i att frid så sällan uppnås och alltid så kort tid, på den nivån vet personen i sitt inre att något mer behövs för stabil frid. Men det är inte så lätt att göra sig fri från ambitionen. Korken har metallskrot i sig och det gör lite ont att dra ut bitarna. Om man drar ur dem så stiger genast korken uppåt, blir lättare och fridfull.

Bibeln säger att endast på den tredje nivån kan vi finna riktig lycka, en lycka som inte upphör efter en kort tid. Vi får också ett hopp som lyfter oss mer och mer ju äldre vi blir. Medvetandet har nu vänt sig till den gudomliga Personen och ber om hjälp. När en människa gör detta första gången i sitt liv, kanske inte så mycket händer. Den gudomliga Personen lyssnar nog och undrar om det är på riktigt. Men vid upprepade ärliga böner om något gott som inte tar slut så fort, svarar Herren alltid. Han svarar ofta med att lite smärtsamt dra ur ytterligare metallbitar som tynger ner korken.

Vi vill ju komma upp i lätthet och frid men vi vill inte gärna uppleva smärtan. Det finns några personer i varje generation som kvickt släpper taget och låter den gudomliga Personen dra ur alla metallbitar, fast det gör ont. Sådana människor blir ofta mycket hängivna Gud och tillbringar nog mesta tiden i bön. Det blir bedjande människor som vi andra inte hör så mycket om, de syns inte så mycket.

En annan grupp har svårare för att låta den gudomliga Personen dra ut alla skrotbitar på en enda gång och arbetar sig sakta uppåt med sin kork. Det är ofta de kyrkligt aktiva, präster, biskopar, påvar och apologeter. De hör vi mycket av, de skriver böcker och håller föredrag, spelar in filmer och gör reportage.

En person som är aktiv på den andra nivån, ambitionsnivån, kan också vara aktiv inom religion och kyrka fas de inte ber med hjärtat om hjälp. De kan göra mycket nytta för kyrkan och se till att saker händer. Men de tar inte så lätt emot nåd och finner sällan frid. Detta märks ofta i deras arbete för kyrkan och i deras framställning av sin tro. Det är mer prat och aktivitet än kärlek till Herren.

Ibland kan det vara svårt att se skillnaden mellan aktiva personer på den andra nivån och aktiva personer på den tredje nivån. Gränsen kan ibland vara flytande. En person som hellre är aktiv med apologetik och teologi än med bön i stillhet, kanske ofta hindrar nådens inflytande i det dagliga livet. Bibeln säger att en person som kärlekfullt låter Herren Jesus fylla själen med sitt ljus blir ofta tyst av tacksamhet och väljer en stilla tillvaro i friden framför en aktivism.

Vi föds ofta på en nivå och förblir där hela livet. Men vi är inte låsta till den medfödda nivån. Den gudomliga Personen har full frihet att ge oss mer nåd än vi först verkar kunna ta emot. Det finns fall där människor som varit medveten på första nivån, där brottsliga lidelser hela tiden drivit henne, som genomgått en hel omvändning och kunnat ta emot nåd i en omfattning som helt ändrat livet för den personen.

Många tror att man måste vara troende för att kunna förstå det som vi sagt. Men Bibeln ser det inte så. Du måste vara ärlig mot dig själv, det är det som är kravet. Vågar du, eller kan du, vända dig till Herren Jesus och be om hjälp? Det är en tuff fråga som handlar om fakta.

Du kan sakligt tänka över ditt liv och se hur ditt medvetande är aktivt. Om du märker att du inte blir nöjd eller fridfull trots att du är väldigt aktiv så vet du tillräckligt för att förstå vad Bibeln säger.  Då vet du att du lever på den första eller andra livsnivån.

När du ser dig omkring och ser människor som drivs av starka begär och inte märker att olyckan drar dem nedåt mot en tragedi, då vet du tillräckligt för at förstå Bibelns filosofi om livet. När du förstår nog för att ta emot en droppe nåd från den gudomliga Personen då märker du den kraft och det ljus som kommer ur nåden. Ingenstans i det här behöver du vara troende först. Du ser fakta och tar emot den sanningen bara.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s