Räddningens tjänst


När Herren kom hem till Petrus och hans svärmor låg i feber får vi se hur stor verkligheten är. Herren känner lagarna på ett större sätt än någon av oss. Han visar barmhärtighet och kärlek, men framför allt visar han alla närvarande hur stora de verkliga lagarna för organiskt liv, sjukdom och hälsa, andens kraft över materien.

Men tänk dig en man i huset bredvid där i Kapernaum. Han är också sjuk, mycket sjuk. Han hör vad som händer och förstår vad som sker. Två tankar kan denna man nu ha. Han kan tänka: så fruktansvärt orättvist att hon blir botad men inte jag. Jag är för svag att gå dit, jag är inte släkt med Petrus. Så oerhört bittert. Det är mycket orättvist. Det är den ena tanken. Den andra är: så stor verkligheten är. Jag hör Herren själv därinne. Herren Jesus är min Herre och han är så nära att jag hör hans röst. Halleluja.  Och i sitt sinne börjar han tjäna Herren. Han  vet att han skulle kunna bli botad. Men viktigare är kärleken till Herren och att verkligheten är så stor, så märklig och att Herren har kommit.

Denna andra tanke räddar mannen. Om det var du som låg där skulle den tanken och den viljan att tjäna Herren rädda dig. Men den första tanken leder dig fel. Om du skulle dö några dagar senare, full av bitterhet för att Han inte botade dig, skulle den bitterheten fälla dig. Du skulle sannolikt gå förlorad. Det är så viktigt vad vi tänker. Även om en person syndar och gör överdrifter men vet om det och vet att Herren är den som måste tjänas och älskas, så räddar det personen i fråga.

Naturen är så stor att det vi kallar under och mirakel är naturhändelser för Herren som kan lagarna. Det vi lär oss när vi läser evangeliet är storleken på det lagbundna universum, både synligt och osynligt. Herren känner hela lagbundenheten och förvånar oss, vi som har ett mycket begränsat snitt att kalla vår verklighet. Storleken på verkligheten är också äran och majestätet hos den. Vi räddas av sådana tankar. Att bli glad i tjänsten för en sådan gigantisk Herre, den viljan räddar oss.

Det finns hyggliga och skötsamma människor som i sitt hjärta inte vill ta in att verkligheten är så mycket större än de kan tänka. När de hör om Herren Jesus blir de föraktfulla i sitt inre. De kanske är artiga och respekterar andras tro. Men de vägrar själva tro på något större. Dessa tankar räddar dem inte, det är sannolikt att de går förlorade om de dör med denna inre vägran. Blindheten gör att de omedvetet söker mörkret. Ljuset i Herrens väsen och handlingar skulle rädda dem om de fylldes av glädje inför informationen om vad Han gör och säger. Men trots att de är bildade och medvetna människor, stänger de tillförseln av den tro som skulle rädda deras själar. Lagarna i skapelsen fungerar här som de ska. Mörker söker mer mörker. Dubbelspel – att man är trevlig och god utåt men inte accepterar Herren – leder till besvikelse. Några personer som levt så kan ändra sig när döden närmar sig. Det är märkligt att så lite ljus och tilltro kan rädda en person som levt många år i vägran att ta emot evangeliet. Men det sker, halleluja.

En person på den första och andra nivån dömer sig själva genom den lagbundenhet som finns där. Därför kan aldrig en person som tar emot Herren döma eller ha en föraktfull attityd emot de som går i en annan riktning. Samtidigt säger Bibeln att det inte är nyttigt för glädjen och lyckan att vara flitigt tillsammans med sådana personer. Vi kan inte döma men vi kan informera och hålla oss ifrån sällskapet. En del av oss har kraft att vara som ett ljus mitt bland hedningar. Men de flesta av oss skadas istället av det mörker som finns på den första och andra nivån. Ett starkt ljus kan lysa upp nedåt men effekten kan vara endast tillfällig och Bibeln råder oss till att vara med andra glädjefyllda och hängivna eller vara ensamma med Herren i bön och meditation.

När en person tjänar Herren är det först och främst för det välbehag som Herren ger. Om andra människor i omgivningen går mot mörker och världslig aktivitet kan vi ändå vara trygga i att Herrens lagar gäller och verkar i alla andras liv. Personer på den andra nivån kommer att vara aktiva och verka framgångsrika och glättiga i sina liv. Men Herrens lagar gäller och vi kan låta det ske med stort jämnmod. Vi kan skratta och vara tjänstvilliga fast vi vet att det kanske inte går så bra för de andra. Verkligheten är så mycket större än våra känslor inför räddning och förlust.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s