Personen som vet

Många tänker att om det finns en Gud så är han lite flytande och på avstånd från oss. Men Gud är helt enkelt en person som vet allt som händer dig, har hänt dig och skall hända dig. Vi skriver gärna Person med stort P för att markera att Han är andlig och övernaturlig. Men just genom att Han är allvetande har han fullständig kontroll över allt som hänt dig och allt som ska hända dig.

Tjänande av denna Person som är alldeles intill dig består framför allt i erkännandet av faktum. Att du erkänner Honom som din Herre och accepterar det faktum att allt som sker finns i Hans vetande är i sig ett tjänande av Honom. Allt annat du gör påverkas då av detta ditt erkännande. Du har inte längre uppmärksamheten på världen utan på grunden till världen, den levande Personen som vet.

All oro inför saker som kanske ska ske längre fram eller som är inplanerade i någon agenda eller förmodligen kommer att ske — all sådan oro kan bara finnas till om du inte tjänar Herren. I samma ögonblick du är medveten om Personen som är alldeles intill dig med sin fullständiga kunskap om alla skeenden i ditt liv framöver, ända fram till ditt dödsögonblick, i samma ögonblick försvinner all oro. Det beror på att den funktion våra begär har försvinner i Hans närvaro för vårt tänkande.

För människor som lever på rastlöshetens nivå är detta svårt. De vill gärna tro på en Gud som ständigt ger befallningar om handlingar. När vi utför handlingar skingras oron momentant. Men för människor på det rena tjänandets nivå är Hans närvaro som allvetande Person en form av liv som utesluter oro. Vi kanske kan säga att Hans kärlek i sitt vetande om allt som ska ske med mig distraherar all oro som världen kan ge.

Människor med lidelser och rastlöshet vill inte ge upp världen för tjänandets medvetande. Det händer att människor tar sina liv för att slippa världen. Men tjänandet av Herren är en mycket ljuvligare och enklare form att lämna världen. Det är alldeles sant att endast genom att ge upp världen får vi ro och stillhet, men i tjänandet sker det såsom Gud vill ha det, inte genom självmordet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s