Josafats dal


Många människor, även utbildade och framgångsrika, är likgiltiga för lagarna bakom all verklighet och vill inte frivilligt tro på Herrens välbehag som den enda verkliga lyckan. En del av dem lever någorlunda hyggliga liv men andra  faller ganska lätt ner i rent kriminella handlingar. Många tror att människohandel och trafficking till exempel är moderna problem. Men Bibeln berättar hur det pågått flera sekel före Kr.  Just att sälja småpojkar och unga flickor för missbruk straffar Herren  på en plats som kallas Josafats dal, vilket kan översättas med Herren håller dom. I Joels bok kan vi läsa om detta. Också Paulus i sitt första brev till Timoteus påpekar att människohandel med sexuell inriktning sker i deras närhet.

Personer som utför människohandel är inte alltid på den första nivån av personligt medvetande. De är inte alltid offer för sina lidelser utan har ett rastlöst och ambitiöst sinnelag. De uppfattar gärna sin verksamhet som affärer och ekonomisk aktivitet. I filmer och romaner intresserar sig vår kultur mycket för dessa personer och ofta glorifierar vi dem och skämtar om dem. Vi försöker på så sätt ursäkta lite grann vad vi själva håller på med.

Herrens dom och straff är något som träffar hjärtat och medvetandet hos de personer som deltar i människohandel eller utnyttjar den genom att köpa sexuella tjänster eller tillåta att de erbjuds i sitt land eller sin stad. I vår tid när de flesta länder inte längre lagstiftar mot människohandel kommer Herrens straff i form av förnimmelser hos de personer som är involverade. Ingen människa skulle välja detta mörker i sitt inre om de hade fritt val. Men genom den blindhet och begränsade insikt de har på den första och andra nivån hamnar de på ett lagbundet sätt i en situation som inte är så rolig. Det behöver ljugas mycket och maskeras mycket i sådana liv. Det finns mycket skam och dold skuld hos alla involverade. Ytan är ofta glättig och skämtsam. En hora som tagit sig ur denna marknad sa: Det var som att leva i helvetet.

När Herren Jesus talar om  den lidelse som leder till människohandel säger han något som är obegripligt på de två första nivåerna för personligt medvetande. Han säger att själva begäret leder till Josafats dal. Men människor på den första nivån kan inte kontrollera sina lidelser särskilt mycket. Människor på andra nivån kan kontrollera dem men vill inte avstå från dem utan planera in dem i sina liv som något sunt och gott. När en person ser Herren som det enda intressanta och begärliga är det inte så svårt att vända sig från begäret.

När moderna sekulära läkare och psykologer beskriver människans behov låter det som allt är naturligt och sunt. Men enligt Bibeln är alla behov och begär reglerade av Herren. Dessa lagar gör att varje behov också blir ett val för varje människa. Valet kommer alltid i form av ett omdöme i hjärnan, ett konkret omdöme. Några reflexer och instinkter sker ibland utan att hjärnan hinner med, t. ex vid livsfara, då binjurarna måste producera adrenalin så snabbt att vi inte hinner tänka. Det är en klok design som kan rädda vårt liv. Men alla andra behov och begär föregås av omdömen och Herrens lagar kommer till oss som val i dessa omdömen.

Bibeln menar att vi alltid kan säga ja eller nej till ett begär. Herren Jesus säger att all orenhet kommer inifrån oss själva, från vårt hjärta, där vi väljer att begära eller inte begära. På så sätt är sekulär medicin och psykologi sakligt sett väldigt felaktig och vi kan nog inte lita på det som sägs om våra behov och begär. En person som lever på den första och andra nivån och samtidigt forskar i medicin eller psykologi får svårt att förstå människans liv och Herrens  lagar för välbehag och frälsning. Därmed medverkar en sådan person till att många tragiska saker händer.

Fåfäng dyrkan

När en person blir intresserad av Bibelns budskap händer något intressant i hennes medvetande. Hon eller han svarar liksom på ett rop. Bibeln säger också att det är så det går till. Herren ropar på en person och den personen liksom vänder sig om. Det är den första omvändelsen. Det ser ut som ett genuint intresse, kanske en nyfikenhet bara. Men denna första omvändelse kan leda till valet att tjäna Herren.

Personen som kallas kan ha levt på den första eller andra nivån för medvetet liv som människa. Men nu lyfts hos in i den tredje formen för liv där personen alltid försöker välja tjänandet av Herren Jesus. Den lagbundenhet som Herren känner till medger detta. Vi kan inte döma alla dem som lever kvar i rastlös förbättring av livet eller i tillfredsställelsens livsordning. Men vi kan fira i stor glädje för varje gång en person lever i tjänandets ordning för människolivet.

Något mycket vanligt som sker en tid efter personens första omvändelse är att en besvikelse kommer inför alla de människor som kallar sig kristna men inte egentligen tjänar Herren. Herren Jesus säger  att det är ett helt folk som ärar Honom med sina läppar medan hjärtat är långt från Honom. Denna besvikelse kan ta ganska lång tid att komma över. De lagar som styr allt liv kommer alltid att döma människors hjärtan. Deras dyrkan blir alltid fåfäng och de förnimmer själva att det är så. En person kan inte tjäna Herren utom med ett ärligt älskande hjärta och hängiven tjänst.

Därför kan det ibland vara bra att leva ensam med Bibeln och tjänandet av Herren. Några kristna missionärer i Kina berättar att de en dag på vandring såg ett litet taoistiskt tempel på en bergstopp. De gick dit och mötte en ensam präst. Han visade sig känna till Herren Jesus. Besökarna såg en Bibel ligga uppslagen inne vid prästens säng. Det hade gått till så att mannen tjugo år tidigare råkat på den nordiska buddhistmissionen och bott hos dem under en tid. Han hade då fått insikt om Herren Jesus som det verkliga tao. Vi avskedet hade han fått en Bibel som gåva. Sedan dess hade han levt ensam i Herrens tjänst och var uppfylld av tjänandets glädje. I ett kaotiskt Kina – detta var på 1930-talet, där de flesta levde på den första nivån av personligt medvetande och drevs av ateistisk politik, var detta det klokaste han kunde göra.

Vi lever inte i den tidens Kina. Men vi lever på sätt och vis i ett liknande land. Många av de människor som fick sin utbildning någon gång efter andra världskriget fick en undvikande hållning till Bibeln. Det var inte ovanligt att bibliska påståenden ansågs vara meningslösa bland utbildat folk. Istället framställde många akademiker teorier som passade personer på den första och andra nivån av livsordning. Teorierna försökte naturalisera begären och stödja den rastlösa ambitionens livsstil. Men många märker hur självmorden ökar och våldet tilltar. Herren Jesus kallar detta för människors läror. Bara genom att lämna människors läror och återvända till Herren med tjänande kärlek kan vi undkomma det våldsamma och promiskuösa samhället.

Böjd under böjelsen

Tänk på en nyinköpt burfågel som får en mängd trevliga leksaker i sin bur – speglar, gungor, stegar och gångar att gå på. Dagar och veckor går och fågeln får fler och fler saker som ska göra livet njutbart. Fågeln sjunger och hoppar runt och ägaren märker inte att något är väldigt fel. Tänk så på chocken hos ägaren när fågeln plötsligt ligger död på burens botten en morgon. Vad har hänt? Vad är det för fel? Ägaren har glömt ge fågeln näring, vatten och mat.

Det är så människor på första och andra nivån av livsordning lever. De lyder sina böjelser för den ena och den andra njutningen. De kanske tror på utilitarismen, en filosofi som stöder en sådan livsordning. Eller de tror på psykologin som säger att njutningar är hälsosamma. En dag märker de att något gått väldigt fel. De dör för att själen inte fått näring och riktig lycka. För själen, säger Bibeln, är olyckan dödlig. När människor faller för böjelserna  fylls själen så småningom med olycka. Det är som en dödlig sjukdom. Vi hade trevligt med alla leksaker men vi fick den dödliga smittan. Och vi blir chockade när vi märker att vi glömt det viktigaste.

Ett liv som följer böjelserna blir ett böjt liv – själen blir böjd kan man säga. Till slut går den sönder. Människor som lever det rastlösa aktiva livet märker ibland att någonting går sönder i deras nervsystem. De kanske går i väggen som det heter. De kan bli kroniskt uttröttade. Det är kroppen som säger ifrån att det var en  olycklig livsordning. Men själen lider ännu mer än kroppen. Själen upplever böjningen som en sjukdom och den sjukdomen leder till döden, säger Bibeln. Herren Jesus använder ofta orden gråt och tandagnisslan för att beskriva denna död. Det lustiga är att vi inte förstår vad det handlar om när vi köper våra leksaker och kvittrar omkring på gungor och trappstegar och tittar oss i speglarna.

Var inte rädda!

En hängiven som tjänar Herren vänder sig spontant till det majestät som är Hans. Det betyder att den hängivne är medveten om den makt och det inflytande Herren har över alla händelser i universum. Rädsla och oro har svårt att ta plats i oss när vi är hängivna på det sättet. Men om vi är rädda om våra njutningar och vill förbättra våra liv hela tiden, finns det mycket att oroa sig för och vår rädsla kan lätt dominera oss.

Herren Jesus demonstrerade ibland detta samband mellan rädsla och Herrens makt och ära (t. ex. Matt 8:26). Han säger att vi blir rädda av den klentrogenhet vi har. Om vi lever på den första nivån där våra lidelser styr oss mesta tiden, uppstår rädsla mycket snabbt. När våra käraste begär hotas blir vi oroliga och rädda. Om vi lever det aktiva livet med strävan efter framgång, tenderar vi ofta oroa oss för att vårt arbete inte lyckas, att vi inte når den efterlängtade framgången. Men när vi inser hur mäktig Herren är, hur stor kraft Han demonstrerar för dem som såg honom, tenderar vår rädsla försvinna. Vi har inte tryckt ner den eller lurat den. Vi vill istället tjäna Herren och vi är imponerade av Hans natur, hans gudomliga Person.

Johannes Paulus II hade just orden “Var inte rädda!” som huvudbudskap åt unga katoliker, särskilt när han var svårt sjuk och döende. Många trodde att han menade att vi inte ska skämmas som kristna eller blygas för vår tro. Men Herren har själv talat om detta många gånger. Hans makt och vårt tjänande är mycket starkare krafter än oron och rädslan. På första och andra nivån för personligt medvetande är rädsla och oro ständiga följeslagare. Det är svårt för gudskärlek att tränga genom personer som lever så. Sådana människor har svårt att förstå Herren Jesus. De undrar förvånade, kanske chockade, berättar Bibeln, vad Han är för något. Men de tar inte emot insikten, trots att de är ögonvittnen. De förstår inte majestätet hos Herren. Istället väcks deras skepticism och till och med avsky. Det är likadant i vår tid.

Varför leva heligt?

Bibeln visar oss en annan livsordning än den vanliga i världen. I början kan det verka konstigt. Varför går det inte lika bra att bara leva som de flesta lever i världen? Om man sköter sig och är en hygglig människa borde väl allting fungerar bra?

Det finns många författare och filosofer som försöker visa att det är lika bra att leva som man vill i världen, bara men inte skadar andra och bara man håller sig inom lagarnas ram. Men Bibeln säger att det där inte är sant. Det är ganska lång tid som Bibeln sagt det, de äldsta skrifterna är från minst 500 f. Kr. och den muntliga traditionen är ännu äldre. Långt tillbaka har man sagt att det inte är sant att det fungerar bra att leva som vanligt i världen.

Det kan vara viktigt att undersöka detta påstående. Man ska inte ta till sig en tro bara så där på en höft eller för att en kompis är troende. Bibeln säger att du måste vara klok och söka visdom och göra bra beslut, inte bara börja tro på något som verkar trevligt. Så varför säger Bibeln och alla de som levt efter den att det inte fungerar med vanligt världsligt liv?

Först ber Bibeln oss tänka efter. Vanligt liv är ofta trivialt. Och under detta ligger både rädsla och besvikelse. Om man frågar ett stort antal människor om hur de trivs med livet, visar det sig för det mesta att livet saknar mening. Bibeln ber oss tänka efter om det  är rätt att leva så.

Det kan vara svårt att acceptera ett sådant påstående. Varför har Bibeln rätt att säga vad som är rätt liv och orätt liv. Men här pekar Bibeln på dina egna erfarenheter. Om du är en person som lever på första nivån, efter begären och lidelserna, så vet nästan alla som lever där, att livet inte ger tillfredsställelse utan mestadels olycka. Människor på den andra nivå, den ambitiösa, har ibland svårare att se sin egen olycka eftersom de sträva framåt mot något bättre. Men när sjukdom eller stressreaktioner kommer brukar många inse att det var ett felaktigt liv.

Så Bibeln ber dig tänka efter vad som är rätt liv och felaktigt liv. Det verkar som en ren förståndsfråga. Men nästan alla personer känner att de lever orätt och att det där riktiga livet och  det lyckliga livet bara inte finns. Så man resignerar och säger: Bättre än så här blir det nog inte. Man kan säga att det är feghetens synd men Herrens lagar fungerar så. Bara när vi medvetet förstår och vänder oss till Herren visar han det andra livet.

När en person blir hängiven och går i Herrens tjänst tar hon eller han helt enkelt steget ut i solskenet. När vi lever lite felaktigt så är det som vi är i skuggan, vi framlever våra dagar på skuggsidan av livet. Nu kliver personen ut i solen och känner nästan direkt värmen från den. Det blir en behaglig känsla och den liksom förnyar sig från dag till dag. Bibeln säger att den ära som tillkommer Gud i höjden tillkommer också alla personer som väljer att leva i solens värme och ljus. Det är ingen ära och berömmelse i världen som menas utan en objektiv värdighet inför Herren.

Bibeln säger också att kärleken i det vanliga livet hela tiden påminner om något annat, en större kärlek. Varje mamma vet att hon liksom inte kan älska sina barn tillräckligt. På den rastlösa nivån av personligt medvetande blir detta ganska likt  skadliga stressreaktioner. Modern vet inte hur mycket hon ska bry sig och ofta gör hon alldeles för mycket, hon överarbetar kärleken till barnen. En person som inser att Herren är själva kärleken får en vila och ro i sin egen kärlek. Genom att vända sig till den Absoluta Personen, kan kärleken få vara hur stor som helst, det går inte att överarbeta den längre. Han älskar lika mycket tillbaka på sitt sätt och tar med dig på vägar du inte alltid förstår.

Så vi bör välja den tjänande kärleken därför att Herren själv är sådan. I Leviticus 11:44 säger Bibeln just detta, att vi ska vara heliga därför att världarnas Herre själv är det. Herrens Jesus första biskop och påve Petrus säger detsamma i sitt första brev. En person på första nivån kan inte se eller begripa något av detta, lidelserna är för starka. En person på den ambitiösa nivån kan nå en viss förståelse av en övernaturlig erfarenhet av stor och gudomlig kärlek men har ofta mycket svårt att överge sina amibitoner i världen och själv bli hängiven. Många präster och religiösa aktivister är sådana personer. De håller sig gärna nära hängivna och går ofta i mässan för att få del av den större glädjen. Omedvetet får de ta del av nåden  från Herren själv. En dag kliver de kanske ut i ljuset.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s