Hängivet liv


I vår tid är det inte så många som lever ett hängivet liv, men när vi läser lite historia hittar vi flerfaldiga exempel. Det är inte ett svårt eller ansträngande liv. Herren Jesus säger själv att hans ok är lätt att bära. Ändå vet vi att kristna förföljts och fortfarande förföljs i olika delar av världen. Vi har aldrig haft så många martyrer som i vår tid, det gäller särskilt Latinamerika och Ostasien.

Men annars är det ett lugnt och fridfullt liv. Om du har turen att födas i en lugn del av världen är det ett ganska lyxigt liv på ett vis. Det behövs inte så mycket levnadsstandard eller pengar för att leva det hängivna livet. Man kan vara gift eller leva i celibat och som kristen kan man äta och dricka allt, det finns inte så många regler kring det dagliga livet. Som tidegärden säger torsdags completorium: vare sig vi är vakna eller sover ska vi leva för Herren.

Det finns en rad missuppfattningar om att leva ett hängivet liv. Många tror att det är ett liv fyllt av regler och förordningar. Men det är i själva verket ett väldigt lättsamt liv, det kan kännas väldigt priviligierat. Herren är alltid närvarande i det livet och allting kretsar kring Honom. De flesta har ett arbete och en familj att sköta, så det finns i regel sysselsättning. När de dagliga sysslorna är gjorda återstår endast lovprisningen av Herren, bönen, umgänget med de dagliga skriftläsningarna. Men det är inga plikter eller regler utan egentligen ett liv i enkel tillbedjan.

I vår del av världen har många gjort sig lustiga över det fromma livet och ironiserat över det. En rad författare har avslöjat dubbelmoralen eller hyckleriet i det fromma livet i sina romaner och noveller. Det kan vara bra. Ett hängivet liv är ingenting för den som låtsas eller bara vill verka religiös och from. Den äkta gudaktigheten är mycket mer anonym och anspråkslös, det är ett enkelt och naturligt liv, ofta inte alls märkvärdigt i världens ögon.

På rastlöshetens och ambitionens nivå kan det hängivna livet inte praktiseras på riktigt. Den ambitiöse försöker alltid åstadkomma en andlig erfarenhet eller ett andligt förverkligande. Det går inte. När Herren är i centrum består tjänsten faktiskt bara i att se på Honom. Det är inte säkert att något andligt eller känslomässigt upplevs, för tjänsten är mer som vila än som aktivitet. Långa händelselösa dagar står inte den ambitiöse och strävsamma personen ut med, inte heller kan den begärsfyllde och lidelsefulle klara av sådant stilla liv. Men det hängivna livet sker i Herren och inte i den egna lilla världen. Man kan säga att den hängivne får mer semester än andra människor, fast det kan verka tråkigt och händelselöst för omvärlden.

Ibland kan ambitiösa tycka att den hängivne har uppnått ett stadium eller en nivå som bör beundras och applåderas. Men en rastlös person skulle aldrig vilja byta. När ingenting händer och ingenting synligt uppnås tycker aktivisten att något saknas eller att livet kastas bort. Men en hängiven människa har faktiskt själva fullheten av liv i Herren Jesus. Det är inte någon  jakt på resultat eller sökande efter begärliga tillstånd. Man rör sig istället kring Herren, ungefär som kring en säker klippa, som psalm 18 säger i början.

Läraren

När en person blir aktiv på den tredje nivån och ständigt vänder sig till Herren Jesus i alla handlingar, visar sig Jesus vara läraren, själva Mentorn för personen. Detta gör många handlingar lätta att utföra. Man kan säga att den hängivne hela tiden lyssnar och lär av sin Mentor, sin gudomlige lärare.

I många traditioner finns andliga vägledare och lärare. Men Bibeln säger att endast när Gud själv är läraren och mentorn kan sanningen komma in i livsföringen. När Herren Jesus varnar för att många ska komma och säga att de är Gud eller den gudomlige läraren, menar Han alla andra traditioner och rörelser som har en andlig ledare för människor. Herren Jesus menar inte, som t. ex. många missionärer i Kina och Indien, att Gud finns representerad av dessa kulturers andliga lärare., som missionen då skulle knyta an till. Tvärtom är alla andliga traditioner upphävda på ett radikalt sätt genom Herren Jesus. Han och endast Han är vägen till livet, inte delvis Han och delvis kinesiska buddhister eller indiska gurus.

Detta beror inte på  en västlig dominans eller ett kolonialt perspektiv. Det beror endast på ett faktum. Herren Jesus är de facto den enda vägen till räddning och himmelskt liv. Det betyder uteslutande att Han är Läraren. Det är faktiskt mer kärleksfullt för alla andra kulturers sökande människor att erkänna denna första sanning. Alla andra vägar leder till upplösning och förvirring, om än under tjusiga deviser.

Vad lär då vår Lärare? Han lär först och främst att Han finns helt realistiskt i brödet och vinet som delas ut av en apostel i kyrkan som är Hans kropp. Han lär inte ut en moral. Den fanns långt innan Han levde på jorden. Han lär ut att Fadern och Sonen och Anden är den gudomliga verkligheten – det hade ingen annan lärt ut innan Hans ankomst till jorden. Han lär ut att kärleken till Honom är det högsta budet. Genom tjänande kärlek till Honom blir världen berörd av Hans kärlek genom oss. Att älska sin nästa är inte en moral utan en väg till Frälsning.

Därför är det inte säkert att alla hängivna faller folk på läpparna vad gäller deras beteende eller livsstil. Liksom Herren Jesus själv är det tjänandet som kommer först, inte att vara alla till lags. När en hängiven inte deltar i världens glam och glada tillrop får hon eller han ofta besvikna reaktioner. Men det hängivna medvetandet fungerar så att kärleken till Herren går före allt i så hög grad som möjligt.

Genom att Herren Jesus är Läraren blir livet ett studium i frälsning. Många människor kan tycka att frälsning är ett hysteriskt begrepp, alldeles för dramatiserat för deras smak. Det låter lite pretentiöst tycker de. Om vi bara lever naturligt, säger de,  behöver vi väl inte prata om frälsning, eller försöka hitta den på något sätt. Men sådana personer har ett medvetande som förutsätter en rad saker. De förutsätter oftast att de egna lidelserna är viktigast, att göra vad som är kul för dem. Eller så förutsätter de att framgång och ambition av något slag är viktigast och verkligast. När man lever i dessa två livsordningar kan frälsning verka mycket främmande och onödigt. Men det är då en brist på kunskap som hindrar dem från att se och höra. Därför säger ofta Herren att de som har öron att höra med förstår vad Han säger. Han menar att många inte har öron att höra med.

Bibeln uppfattar inte de två första livsordningarna som rimliga eller neutrala. I det sekulära samhället försöker man framställa alla tre livssätten som lika giltiga. Man försöker säga att demokratin kräver att vi fritt får välja hur vi ska leva. Bibeln menar att detta är en lögn. På lidelsernas och begärens nivå finns stora misstag. Det är därför så mycket lidande upplevs där. Rastlöshetens och ambitionens livsordning är också en lögn, menar Bibeln. Väldigt mycket våld och skada sker på grund av att människor lever på den ambitiösa nivån. Det är inte neutralt utan följer väldigt exakta lagar. Det straffar sig svårt att göra misstagen som människor på begärens och ambitionernas nivåer begår. Bibeln menar att Gud straffar människor på olika sätt på grund av dessa misstag.

Det kan verka som om det står alla fritt att läsa i Bibeln eller inte. Men Bibeln har inte den synen. Den menar att det är en brist som närmar sig brottets kvalitet att ignorera Bibeln och dess budskap. Herrens lagar är inte som en valfri kurs som man kan gå för att man gillar ämnet. Jesus läraren menar tvärtom att de som lever på begärens och ambitionernas nivåer skolkar från livets egen kurs och kommer att straffas ordentlig för detta medvetna skolk. Bibeln är en obligatorisk kurs. Utanför den kursen lever människor rotlöst och inte förankrade i själva hjärtat av livet.

Herren Jesus delar ut sig själv som bröd och vin och säger att det är för många. Han säger inte att det är för alla. Den engelska översättningen är ibland “for all” och med det kan man mena att Herren gärna vill att alla kommer till Honom. Men Herren säger tydligt att alla inte kommer att ta emot. Vi lever alltså i en värld där människor på begärens och aktivismens livsordningar inte kommer att ta emot det hängivna livet.

Det kan vara viktigt att påpeka detta faktum. Annars sker det lätt att människor gör den kristna tron till något universellt som inte kan utesluta någon person från det goda i slutänden. Man tror lätt att bara man inte avsiktligt vill skada någon annan bör man få del av allt det goda som Bibeln talar om efter döden. Men Bibeln säger tvärtom att vägen är smal och porten är trång. Man måste, som Herren Jesus. säger knacka hårt eller bulta på porten med hela sitt hjärta. I gengäld kommer Han alltid och öppnar.

Det viktigaste bultandet på porten består i att vara elev till Herren vår Lärare. Att med förstånd och hjärta se Jesus som Herre i varje situation vi lever i, utgör det stora kursmålet för Hans undervisning.

Ordets hörare

Om man studerar Bibeln ser man rätt snart hur två stora grupper av människor blir tydliga.  Bibeln beskriver dem mycket psykologiskt. För båda grupperna gäller att de inte riktigt kan höra Herrens ord när han talar. Alla kan nämligen inte höra ordet när det sägs, de har inte den sorts medvetande som kan tillgodogöra sig informationen. Det kan kännas sorgligt att Bibeln, världens mest kända bok, menar att det finns människor som inte kan ta emot ordet.

Budskapet är till för alla och kyrkan är katolsk, alltså universell. Det är också så att Gud vill att alla människor ska ta emot informationen, evangeliet. Men om vi är realistiska så ser vi hur två stora grupper av människor inte kan göra detta. Den ena gruppen är de lidelsefulla, de som griper passionerat efter något i sinnenas värld. De är liksom besatta av att tillfredsställa något begär eller flera. Om du går in på ett kasino kan du se sådana människor. Eller om du ser en dokumentärfilm från en bordell kan du också se dem. Men även på ett ordinärt köpcentrum går det att se hur köpbegäret driver många runt runt.

De vanliga objekten för lidelser är yttre, det är pengar och sex, ägodelar och upplevelser. Vi har en hel upplevelseindustri idag som säljer upplevelser till människor. Men objekten kan också vara mer subjektiva, det kan vara fantasier om sig själv som söks eller fantasier om andra människor.

Den andra gruppen som Bibeln talar om är den som mer handlar om kontroll och makt, om ära och förtjänst. Här finns också lidelse men det är inte för den sinnliga världen utan mer abstrakta objekt som berömmelse och ära. Vi ser en man offra familj och personlig tillfredställelse för att arbeta i tjugo år och sedan få nobelpriset. Han har nått sitt mål, nobelpriset och allt var värt att offra för det. Många politiker hör till denna grupp. Deras ambition driver dem till en osynlig maktkänsla eller en berömmelse inom en liten grupp andra politiker.

Både de besatta och de ambitiösa kan inte höra en information som går över deras objekt för  begäret. Därför, säger Bibeln, är de blinda och döva och deras hjärtan är kalla. De kan vara trevliga och nyttiga människor men de dör undan för undan och kan inte räddas. Livet blir aldrig riktigt lyckligt för dem och de är ofta besvikna och bittra människor.

Människans själ längtar ständigt efter något annat är vad dessa två grupper söker och aldrig riktigt  finner. Den vill erfara verklig lycka och en dimension av liv som går över tid och rum. Bibeln visar också hur en hängiven människa får en evig glädje genom sin tro och sitt hopp. I kärleksfull tjänst till Herren börjar den evigheten redan på jorden. Den ära som avses i orden Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, är just denna härlighet och frihet från tid och rum, den eviga glädjens kvalitet. Ingenting i det sinnliga eller ambitiösa kommer i närheten av denna godhet. Men för att få den måste människa höra Ordet, hon måste vara ordets hörare.

Örnmamman

Den absoluta Personen visar sig på olika sätt, lite beroende på var du är själv. Du kan alltid veta att Gud är den absoluta Personen, tillvarons centrala intelligens och kärlek, men sedan finns det en rad aspekter på Honom och du kan använda Bibeln som en innehållsrik beskrivning av väldigt många olika aspekter på denna Person. Den Absoluta Personen är framför allt evig, obegränsad och ren lycksalighet.

Den gudomliga Personen kan också uppfattas som en örnmamma. Bibeln beskriver hur den stora imponerande örnen liksom försöker locka sin unge ut ur boet. (Deuter. 32) Det är farligt för det är så högt upp, ungen blir skräckslagen vid tanken på att lämna boet. Den absoluta Personen försöker på liknande sätt få dig att flyga när du verkar vara mogen för det. Att leva i kärleksfull tjänst blir alltid som ett äventyr och det kan vara lite farligt, åtminstone i början. Själen är hos de flesta av oss lite försoffad, lite lurad att ha det så bra just där vi är. Att tjäna en allvetande och allsmäktig Person kan kännas obehagligt, särskilt om Han vet om de ljusskygga saker som vi kanske har gjort.

Så örnmamman är en intressant aspekt på den absoluta Personen. I ett visst läge i ditt liv kan det vara en bra identifikation, en bra aspekt. Men i andra lägen ger Bibeln andra aspekter. Ingen är felaktig men en själ befinner sig alltid på resa och behöver olika näring. Den aspekt Herren Jesus tar fram är Fadern. Den absoluta Personen har ju all information och vet mer om dig än du själv. Därför kan just Fadern vara en väldigt viktig aspekt. Den meditation och bön som Herren rekommenderar är Fader – bönen, den kallas Herrens bön.

Bön och besinning

Bönen fungerar alltid som ett namn på den absoluta Personen och i själva namnet ligger närvaron av Gud. Själen renas på ett mycket effektivt sätt av själva sägandet av bönen. Fader vår är inte en analys eller en beskrivning utan mer som ett ropande av Herrens namn. Som alla andra talakter kan detta ropande bli mekaniskt. Det är hjärtat som ska ropa.

Men på grund av de sinnliga kvaliteter i vår erfarenhet av världen är hjärtat ganska ofta täckt av lidelser, små eller stora, och av ett sorts krav på rastlös handling som verkar komma inifrån lika mycket som utifrån. När hjärtat är täckt hörs inte dess rop i bönen. Vi kan få sitta med radbandet en stund innan vi inser hur läget är. Då går det genast bättre.

Det behövs ständigt en besinning för att se hur lätt vår själ och vårt hjärta täcks över av begär och rastlös aktivitet. Det finns människor som är ständigt aktiva timme efter timme och de har ingen aning varför. Det behöver inte ens vara några starka lidelser som driver dem. De springer runt i ett ekorrhjul, som det heter. Det är en väldigt bra bild. Springandet har ingen mening. Alla handlingarna kan sägas vara nyttiga och nödvändiga för nästan allt vi gör kan ses som nyttig och nödvändigt. Men hjärtat är inte med och själen är helt täckt av rastlösheten. Det blir ingen lycka eller frid hur aktiv människan än är.

När vi i bön ropar på den absoluta Personen, bara för att få vara i Hans närvaro, märker vi snart hur det står till just den dagen. Vi ser väldigt tydlig hur övertäckt med rastlöshet eller begär vårt hjärta är. Det är inte någon dramatisk upptäckt, det är ganska vanligt och tjatigt kanske man kan tycka. Men så ser vår verklighet ut och när vi tar ansvar för den söker vi oss till bönen och hjärtats besinning.

För många som kommer till kyrkan utifrån är det en stor glädje att det finns disciplin och böneordning i kyrkan. En av de bästa metoderna för vanliga människor är Tidegärden. Den följer dig runt dygnet och ger många utstickare till både GT och NT om du har tid för mer läsning. Tidegärden som diciplin ger den besinning du behöver varje dag. För hängivna människor är hjärtat ofta ganska klart men en bönens diciplin behövs ändå. En telefon ringer, någon meddelar viktiga saker för arbetet och vips är en rastlös aktivitet igång eller en lidelse har tänts och börjar härja i hjärtat. Då behövs bönen igen för besinning.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s